دست از گمان بدار

براي چندمين بار بصورت مجدد اقدام به انتشار اشعار خود نمودم باشد که با راهنمائي و نقد صاحبان فن اشکالات موجود را مرتفع نمايم اکثر شعرهاي اين بلاگ بارها به چاپ رسيده است لذا از عموم سروران خواهشمند است درصورت هرگونه استفاده در اصل شعر تغيير ندهند نيازي به نام بردن از من نيست

بهمن 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
9 پست
بهمن 89
22 پست
دی 89
36 پست
آذر 89
10 پست
مهر 89
15 پست