مسافر

این قفل لجوج بسته،امشب وا شد

دلداد گیم فسانه ائی زیبا شد

تا آبی آسمان به چشمت کوچید

یکباره دلم مسافر دریا شد

/ 3 نظر / 21 بازدید
بانوی فروردین

و سلام دوست بزرگ من مانند همیشه زیبا احساس زیباتون همیشه سرشار زیبایی[گل] در پناه خدای نور و روشنی رستگار [گل]