کوچه گرد(1)

این مجموعه چند شعر کوتاست بنام کوچه گرد البته چند تا هستن که من فعلا اولین کوچه گردو مینویسم.

*************************

(١)

سلام پیر مرد

علیک سلام حیرون

ومن

درحیرانی خویش

حیران تر می شوم

****************************

(٢)

سکه داری آقا

دارم....

به تعداد انگشتان دست ها شاید

شماره میگیرد

الو مادر......

منتظرم نباش من امشب دیر میام

ومادر زنی که

بهای درمانش

تنهائی بود

تنهائی

*****************************

(٣)

آخرت کفتره به مولا

این آخرین قسم راستی بود

که شنیدم

از اصغر

کفتر باز محله امون

مردی که نیمه شب

از بام همسایه افتاد

/ 2 نظر / 18 بازدید
مرجان

حالا كه رفته ای پرنده ای امده است در حوالی همین باغ روبرو هیچ نمی خواهد فقط می گوید كو كو...

فاطیما

من که هنوز معنی اولیه رو متوجه نشدم [متفکر]