مر ثیه اسفند یار

بی تو اما

چه تاریک می سرایم امشب

مرثیه مرگ اسفندیار را

روئینه تنی که دیگر

هنگام سپیده دمان

خورشید را به چشم

نخواهد دید

وتیری که بی صداست در راه

تیری که ناپیموده و

شاید بیهوده

تیره میکند

همه زیبائی زهره را.

/ 2 نظر / 16 بازدید
مرجان

خسته ام ... خسته ام از تمام اشعاری که... خاطرات با تو بودن را ... در هوای بی تو بودن ... منتشر میکند...!!!