آخر تو را دارم

وهمچنان می دوم بسویت
هرچند سراب هم باشی می دوم.
گاهی در تب تند کویر مردن
بهتر از ماندن
وپوسیدن در سکوت است.
بی پروا می گویم دوستت دارم
هرچند بی جواب بماند
عشق راه گم کند حتی
در زوزه  های وحشی شنزار  و رمل.
همیشه انتظار تو را کشیده
همه شب هایم
آخر سلام تو
طلوع خورشید را تعبیر می کند
هنگامی که دلی
اذان عشق می خواند
تا مومنانه ترین لبخند را
به تو هدیه کند
میان خواب و فراموشی
بی سبب نیست که شاعر شدم
آخر تورا دارم
تورا....
 

/ 5 نظر / 20 بازدید
باران

چه من بخواهم و چه نخواهم چه تو بخواهی و چه نخواهی این عشق است که پیروز میدان است هر چه از او بگریزی قوی تر می‌شود ریسمان بافته شده از لحظات با هم بودن را با دستانی گرم و مصمم بسوی خویش می‌کشد تا روزی که با تمامی وجود تسلیم شوی

شکیل

کودکی، دخترکی ، موقع خواب" سخت پاپیچ پدر بود و از او می پرسید زندگی چیست؟ پدرش از سر بی صبری گفت: زندگی یعنی :عشق دخترک با سر پر شوری گفت: عشق را معنی کن! پدرش داد جواب: بوسه ی گرم تو بر گونه ی من دخترک خنده برآورد ز شوق گونه های پدرش را بوسید زان سپس گفت: پدر ... عشق اگر بوسه بود... بوسه هایم همه تقدیم تو باد ! ........................................ خیلی خیلی زیبا بود

فاطیما

چیزی ندارم بگم جز اینکه مثل همیشه عالییییییی [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]ر

اسنکی

سلام به قول فاطیما عالیییییییییییییییییییییه به نظرم به جای فان یه کتاب مینوشتی بیشتر پیشرفت میکردی[نیشخند][نیشخند][نیشخند] فرهنگ عرب چادر به سر ما کشید و فرهنگ غرب لباس از تن ما درید ولی‌ فرهنگ من ایرانی‌ نه به چادر افتخار خواهد کرد نه به لباس از تن دریده

سمی

به تمام عشق هستی ، به تمام آرزوها، به تمام خاک دنیا ، به خدا اگر بگریم، به خدا اگر بخندم به خدا اگر بگویم، به خدا اگر نــگویم، به خـدا اگر نباشم تویی دومین خدایم تویی آخرین صدایم، تویی آخرین بهارم که تویی بهار عمرم که تویی تمام عمرم تقدیم به گل برادریم[قلب]