خنده تلخ

من ناب ترین خنده تلخ دردم

تفسیر تمام گریه های سردم

از خویش سخن نگفتنم عادت نیست

بیزار از این جماعت نامردم

/ 1 نظر / 22 بازدید
بهناز

اگه میدونی جماعت نامردن باید به از خودت سخن نگفتن عادت کنی ایمنی رابر نیکبختی برتر میدانی و ان را به چنگ می آوری اما به چه بهایی؟