یاد وسکوت

ازیاد برده بودم

سکوت نیمه شب را

در خلوت رخوت انگیز

گریه

حرفی برای گفتن نمانده

چیزی برای فهمیدن

چه تلخ میخندند اعداد عمری

که من همه آنها را

به بیراهه رفته بودم

/ 1 نظر / 22 بازدید
بهناز

بازتاب آن آرزوی مقدس برای یافتن این جهان و در آغوش کشیدن آن به صورت عریان واین است روح شعر زندگی شاعران صرفا کسانی نیستند که شعر میسرایند بل کسانی هستند که قلب شان آکنده از روح زندگانیست جبران خلیل جبران