امشب

ای هوووووووو

تا چشم می بیند

ستاره است که سو سو میزند

صدا از صدا دور میماند

وگوش ها

بزنگ صدای آشنا

به بیگانگی

با تلخ ترین واژها

تکرار می کنند

تنهایم بزار

تنهایم.............

/ 1 نظر / 16 بازدید
بهناز

راه دور تهران آیا همیشه از ترانه و آوار ما تهی خواهد ماند؟! حوصله کن زیرا خواهم رفت اما خاطرت باشد همیشه این تویی که میروی همیشه این منم که میمانم...