حاشا که فهمیده باشی

تنهابه یک صدای تو

ایمانم فرو می پاشد

ای دریغ از من ، ای دریغ،

از این عهد بی هویت .

نه پای رفتن ام مانده و

نه نای ماندنم به جاست

سکوت تمام کیهان

موسیقی برزخ ام شده

تا بی واسطه دریابم که دیگر

نه دستان تو سند ماندن و

نه آغوشت امن ترین

پستوی جهان است،

هنگامی که بی محابا

همه ام را در پناهش گم می کردم.

چه باژگونه عشقی می سرایم ،

در طرح لبخند کودکانه ام.

با توام هییییییی

امروز هم روز تو بود

این را دلم میگوید

و لرزش صدایم

که همه روز هایم از آن تو

با این همه

حاشا

که فهمیده باشی چرا.........

/ 5 نظر / 30 بازدید
بهناز

[ناراحت][گریه]

فاطیما

سکوت تمام کیهان موسیقی برزخ ام شده تا بی واسطه دریابم که دیگر نه دستان تو سند ماندن و نه آغوشت امن ترین پستوی جهان است، ______________________________________ این تیکشو خیلی دوست داشتم مثل همیشه عالی[لبخند][گل]

بهناز

به خاطر نفهمیش گریه کردم

شکیل

جــواب يــه حـــرفایی فقــط يـه "نفــس عمـــيقه" ... فهمیده شاید خودشو زده به نفهمی

رها

[گل]