برای تو که ترک میکنی

گل نام

زیبا

هاتف

بی پدر

ایییییییی هوارررررررررر

به هرنامی که میخوانمت

دوستت دارم

/ 2 نظر / 17 بازدید
بهناز

گاهی برای گفتن دوستت دارم باید تمامی وجودترا از دست بدهی ای کاش میتوانستم خون رگان خود را من قطره قطره قطره بگریم تا باورم کنند

دیD:

[دست]