مترسک

وقتی که بهار من پر از پائیز است

وقتی که دلم ز برگ غم لبریز است

آن مرد که هرروز برایت می مرد

امروز مترسک سر جالیز است

/ 1 نظر / 19 بازدید
آذین

یك لحظه بيبن با من چه کردی همه احساسمو بازیچه کردی جدایی را تو کردی من نکردم زدی تیر به قلبم رد نکردی ، .