انتظار

من دلهره قرار را می فهمم

من آشفتگی بهار را می فهمم

مصلوب شدن به وعده ایی پوشالی

من معنی انتظار را می فهمم

/ 2 نظر / 22 بازدید
مرجان

اگر امروز شکسته از دیروزم اگر امروز تنها تر از دیروزم اگر امروز خاموش تر از دیروزم اما امروز با همان دل دیروزم... فریاد میزنم: هنوز چشم به راه تو هستم هنوز همه تو هستی و همه جا با تو ام روزی می آیی... و من نیز تا آن روز منتظرم... نمیدانم... شاید همین باشد معنای: "مصلوب شدن به وعده ای پوشالی"

فاطی

مازیار این شعرت خیلی قشنگه [دست] واقعا معنیه انتظار رو میفهمم [ناراحت] مرجان توهم منتظر نمون بیا پیش خودم